"De tevredenheid van onze klanten is de maatstaf voor ons handelen"

AZO Geschäftsführer

Robert en Rainer Zimmermann
General Managers

De tevredenheid van onze klanten - die wij trachten te realiseren door een superieure kwaliteit van al onze producten en diensten, een nauwe samenwerking en een hoge bekwaamheid - zijn de maatstaf voor ons handelen.

 

Kwaliteit

De kwaliteitsdoelen zijn door de bedrijfsleiding nauwkeurig gedefinieerd en een onderdeel van ons beleid. Wij waarborgen dat alle andere bedrijfsdoelstellingen in overeenstemming met de kwaliteitspolitiek zijn.

De uiteindelijke maatstaf voor onze kwaliteit is de tevredenheid van onze klanten. Iedere klant kan op ons bouwen; aangegane verplichtingen worden consequent nagekomen.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is volgens DIN EN ISO 9001: 2000 ingericht en heeft als doel: kwalitatief hoogwaardige machines en systemen te fabriceren, die aan de eisen van onze klanten voldoen. Het kwaliteitsmanagement is op alle bedrijfsafdelingen een belangrijke opgave.

Kwalificatie, betrouwbaarheid en betrokkenheid van alle medewerkers zijn voorwaarden voor het verwezenlijken van onze hoge kwaliteitsdoelstellingen. Het kwaliteitsmanagementhandboek kan door iedere medewerker worden ingezien en beschrijft alle procedures, methoden, werk- en controle-instructies die moeten worden aangehouden.

Wij hebben als doel, onze hoge kwaliteit door intensieve opleidingen en interne audits continu te verbeteren.

Klanten

Onze klanten en hun eisen staan centraal bij AZO. Nauwe samenwerking met onze klanten is een voorwaarde voor ons succes.

Wij werken wereldwijd voor productiebedrijven, die bulkgrondstoffen, kleine componenten en zeer kleine hoeveelheden in poedervormige en vloeibare vorm verwerken. Onze klanten zijn succesvolle ondernemingen, die naar de toekomst kijken. Vooral op het gebied van voedings-, farmacie, chemische en kunststofindustrie.

Ons oogmerk is een partnerverhouding, advisering, hulp en opleiding van alle klanten, die met onze installaties werken. Hoge kwaliteitseisen stellen wij ook aan onze wereldwijde service en de reserve-onderdelen voorziening.

To top

Succesfactoren voor onze klanten

Onze automatische toevoersystemen en de IT-oplossingen met comfortabele bedieningsconcepten voldoen aan de huidige eisen voor een volautomatisch productieproces.

Onze installaties en automatiseringssystemen zorgen bij onze klanten voor een productie met constante productkwaliteit.

Wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld de per januari 2005 verplichte chargeherleidbaarheid of de ATEX-richtlijnen, kunnen met de AZO-oplossingen betrouwbaar worden aangehouden en aan geldende milieuvoorschriften kan worden voldaan.

Onze klanten produceren met AZO-installaties in gesloten systemen. Stofarm, eenvoudig reinigbaar en hygiënisch.

Wij integreren alle grondstoffen in het productieproces. Grondstofverwisselingen, foute charges, materiaalverlies en productievariaties behoren daardoor tot het verleden.

Onze automatiseringstechnologie maakt de duidelijke definitie en bewaking van de kwaliteitsverantwoordelijkheid mogelijk. De controlewerkzaamheden worden tot een minimum beperkt.

Onze procesbesturingstechniek ondersteunt de optimalisatie van recepten en de flexibele en just-in-time planning van de productie.

Met onze technologie wordt het fabricageproces volledig gedocumenteerd. Het gehele proces is herleidbaar, van de grondstofleverancier tot het gereed product. Daarmee zorgen wij voor de optimale voorwaarden voor de fabricage van kwaliteitsproducten.

To top

Medewerkers

Voor ons succes zijn onze medewerkers van doorslaggevend belang. Bij ons werken gemotiveerde, gekwalificeerde en kwaliteitsbewuste mensen. Een positieve instelling naar onze klanten, de markt en ons werk toe is een absolute eis voor iedere medewerker. Ieder van ons wordt gevraagd, in een team te werken en constant verder te ontwikkelen. De prestatiegerichte beloning is een wezenlijke factor in onze onderneming.

To top

Partners

Wij bouwen op de samenwerking met competente partners voor de optimalisatie van onze producten en voor de toename van onze prestaties.

To top

Milieu

Wij voldoen aan de huidige milieuvoorschriften. Het spaarzaam omgaan met de resources zien wij als een plicht.

To top

Onze onderneming

AZO NV - Uw lokale kracht

AZO Benelux werd in 1995 opgericht als filiaal van de Duitse fabrikant AZO GmbH, specialist in de automatisering van stortgoed.  Met de steun van deze wereldwijd bekende machinefabriek met meer dan 700 medewerkers en 60 jaar ervaring, ontwikkelde onze vestiging zich in een sneltreinvaart tot een volwaardig en onafhankelijk bedrijf dat zich zonder schroom marktleider en trendsetter in de Benelux mag noemen. 

 

In Antwerpen staat een team van ervaren consultant-engineers, projectmanagers, vakleiders, service- en montageleiders dagelijks ten dienste van het Benelux-cliënteel.  Een hypermoderne test- en demoruimte staat ter uwer beschikking, evenals een scholings- en seminarieruimte voor ca. 100 bezoekers.

 

AZO NV biedt u:

 • een snelle en flexibele aanpak dankzij geografische nabijheid en een klantgerichte werking
 • optimale prestaties door lokale competente partners, gesteund door het Duitse moederbedrijf
 • uitgebreide technologische knowhow inzake:
   • consulting
   • testen
   • engineering
   • contracting
   • optimalisatie
   • kwaliteitscontrole 
   • procescontrole
   • validatie
   • onderhoud
   • service

To top

Beurzen Benelux

11.03.2015 - 12.03.2015
Solids Antwerpen, B - Hal 3, Stand B3200

Nieuwsbrief


Profiel bewerken